ЧАТ.BULMAS.RU
Чик узылды:
Серләр инде күптән читкә чыкты.
Сүзләр чыкмый йөткертә.
Аяз күктә кояш йокымсырый.
Сирень исе
Башны тәмам исертә.
Әмма ләкин
Иртә җәйнең исе аңкый
Әле ачылмаган сабый бөредән.
Сирень исе...
Юк-ла, керсез бөре исе
Хиссез көлә сыман минем күңелдән.
© Ришат Газиз-Бабам-Оныгы